Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések

Szőke István ev.
Gyakornoki program Mindszenten
Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2019-04212
Szerződött támogatás összege: 7 273 498 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Gyakornokok:
– Kertész Milán, foglalkoztatva: 2019.07.01-től (projekt kezdő időpontja a munkaszerződésnek megfelelően 2019.06.25.) 2020.03.31-ig, projektben vállalt továbbfoglalkoztatás 2020.08.15-ig
– Hevesi Ákos Tibor, foglalkoztatva: 2019.08.01-től 2019.11.15-ig
– Csatlós Patrik, foglalkoztatva: 2020.01.15-től (új gyakornok) 2020.07.15-ig, projektben vállalt továbbfoglalkoztatás: 2020.11.30-ig

A vállalati kapcsolattartó ifj. Szőke István. Önéletrajza a pályázat mellé csatolásra került. Szerkezetlakatos és nemzetközi hegesztő specialista szakképesítésekkel rendelkezik. A vállalati kapcsolattartó feladatai voltak:
– előrehaladási napló vezetése
– teljesítményértékelési dokumentum elkészítése
– együttműködés a szakképzési centrummal
– előrehaladási napló benyújtása a szakképzési centrum, illetve a Támogató felé

A projekt során beszerzendő 100 ezer forintot meghaladó eszközökről 3 db árajánlat csatolásra került.

A gyakornokok eleinte kizárólag a vállalati kapcsolattartó felügyeletével dolgozhattak, azt követően, hogy a munka- és balesetvédelmi tájékoztatón részt vettek. Amint a gépeket biztonsággal tudták használni, akkor önálló munkavégzésre is sor kerülhetett. Erről a teljesítményértékelésben és szóban is tájékoztatta a gyakornokokat a vállalati kapcsolattartó.

A kötelező nyilvánosság biztosítása a projekt során megvalósult, a projektben vállalt eszközbeszerzés maradéktalanul megtörtént.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2020.08.11.